1 سرنوشت 3 حرفي (كليات اشعار) مجموعه شعر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رفتي ولي نگاه تو يادم نمي‌رود. چشمان بي‌گناه تو يادم نمي‌رود. گم مي‌شود سياهي شب‌هاي زندگي. تا چهره چو ماه تو يادم نمي‌رود. گفتي: كه تا هميشه به ياد خدا بمان. گفتم: كه در پناه تو يادم نمي‌رود. از قامت بلند تو جز استخوان نماند. آن پيكر گواه تو يادم نمي‌رود. فردا اگر زمانه مسافر كند مرا. باور بكن كه راه تو يادم نمي‌رود.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: