1000 خورشيد تابان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در رمان هزار خورشيد تابان كمابيش همان مقطع زماني بادبادك‌باز مطرح شده‌است،با اين تفاوت كه در اينجا داستان دو زن در ميان است و از ستم مضاعفي مي گويد كه در افغانستان جنگ‌زده بر زنان روا داشته‌اند.به نظر خالد حسيني در اين رمان گام چشمگيري به پيش برداشته و هيچ چيز را سياه سياه يا سفيد سفيد نديده است.

قیمت محصول:

89,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: