11 نمايش‌نامه


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هيچ‌وقت دو مسئله نبوده، هيچ‌وقت جز يك مسئله نبوده،. مردگان و رفتگان. آنان كه مي‌ميرند و آنان كه مي‌روند. از كلمه رو. كلمه برو، گم‌شو. مثل نور كه حالا دارد مي‌رود. كم‌كم دارد مي‌رود. در اتاق. ديگر كجا؟ به آنكه آن خيره به آن‌سوتر متوجه شود. تنها حباب. نه آن يكي. آنكه معلوم نيست از كجا. از همه جا و هيچ جا. بغايت ضعيف. تنها حباب. تنها رفته.

قیمت محصول:

9,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: