120 نكته ضروري در عكاسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هنرمند براي آفريدن اثرش نيازمند ابزار است. اين ابزار يا ساده است و ابتدايي (مثل قلم و كاغذ در دست شاعر) و يا پيچيده و پيشرفته‌ (مثل دوربين در دست عكاس). چيرگي هنرمند بر ابزار كارش تاثير‌گذار است در آنچه مي‌آفريند، و شايد تعيين كننده. فرزاد امامي، با آگاهي از رابطه‌ي بين هنرمند عكاس و ابزار آفرينش‌اش و با تسلط همه جانبه‌يي كه بر اين ابزار دارد، و با شناختي عميق از نسبت بين تسلط بر ابزار و آفرينش اثر هنري، دست به كار ترجمه‌ي كتابي زده سودمند و گره‌گشا، و براي بهتر شدن آن، دانسته‌هاي ارزشمند و تجربه‌هاي نفيس سال‌هاي دراز كاري‌اش را به آن افزوده است، و در اين رهگذر اثري به‌دست داده كه هم لازم است براي تازه‌كارها، هم مفيد است براي كاربلدها، و هم مؤثر براي حرفه‌اي‌ها

قیمت محصول:

180,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: