14


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بعدها، بعدتر/ كه سال آمده كه سال رفته/ دهه‌ها رفته حتا/ كه آب افتاده از آسياب/ كه آسياب افتاده از دور/ وقتي آب و رنگ رفته، وقتي ميان‌داري ميان‌سالي رفته/ چي تعريف مي‌كنيم؟/ عمده‌تر، بگو چرا تعريف مي‌كنيم؟/ وقتي از سنگ نشان نيمه راه قرن گذشته‌ايم/ كه يعني زندگي‌هاي دراز داريم؟/ بي اگر و مگر، دلت قرص و سرت سلامت/ چرا اين همه دلگرمي؟/ چرا اين همه دلسردي؟

52,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما