2 قدم اين‌ور خط


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين همه درباره سال و زمان حساسيت نشان ندهيد. شما كه در كار شعر و شاعري هستيد نبايد زياد سخت بگيريد. زمان مگر چيست؟ خطي قراردادي كه يك طرفش گذشته است و آن‌قدر مي‌رود و مي‌رود تا به تاريكي برسد. طرف ديگرش هم آينده است كه باز دو سه قدم جلوتر مي‌رسد به تاريكي. خب همه اين‌جوري راضي شده‌ايم و داريم زندگي‌مان را مي‌كنيم. بعضي وقت‌ها مي‌بيني يكي از ما از اين خط‌ها خارج مي‌شويم. پاي‌مان سر مي‌خورد اين‌ور خط كه مي‌شود گذشته، يا يك قدم آن‌طرف خط به آينده مي‌رويم.

قیمت محصول:

54,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: