3 كتاب (در حياط كوچك پاييز در زندان زندگي مي‌گويد)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دوچندان جور، جان چندان كشد از عمر دلگيرم كه از عقد چهل نگذشته، چون هشتاديان پيرم روان تنها و دشمن‌كام، و بر دوشم قلم چون دار مگر با عيسي مريم غلط كرده‌ست تقديرم؟

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: