365 روز با ادبيات انگليسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر دومين اثر از مجموعه جوانان و فرهنگ جهاني است. در نخستين اثر از جوانان و نوجوانان دعوت كرديم كه يك سال تمام هر روز در صحبت سعدي ادب و حكمت آموزند و اينك در اين كتاب كه عنوان در قلمرو و زرين بر آن نهاديم دعوت ما اين است كه يك سال هر روز ساعتي در صحبت شاعران و نويسندگان ادب انگليس و آمريكا به سر برند و از شهد لطف و شراب ذوق و حكمت صاحب‌دلان آن ديار تناول كنند و در كنار آن نيز با نقلي از لعل شاهدان پارسي‌گو كام خود شيرين گردانند. خواننده تفرج‌كنان در اين كتاب پيش مي رود و هر دم به معركه‌اي و حلقه جاذبه‌اي مي‌رسد. در يك سو والت ويتمان را مي‌بيند كه سلامي بلند بالا به تمامي اهل عالم مي‌كند، به سياه و سپيد و به مومن و كافر، و در گوشه‌اي ديگر به حضور شاعري چون ادوين ماركهم مي‌رسد كه رهگذران را فرا مي‌خواند تا همه دست به دست هم دهند و سرودخوانان و رقص‌كنان به حضور پروردگار خويش رسند و آن‌جا بي هيچ تشويش خاطر شادي و دست‌افشاني كنند. و راست گفت سنايي كه ملك او از روم و چين عجيب‌تر و بديع‌تر است. بس كه شنيدي صفت روم و چين خيز و بيا ملك سنايي ببين

قیمت محصول:

95,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: