5 نمايش‌نامه برگزيده براي تلويزيون


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب پنج نمايش‌نامه كوتاه تله‌ تلوزيوني كه به سبب اجراهاي متعدد در شبكه‌هاي تله تلوزيوني دنيا، امروزه به عنوان الگوهاي تئاتر تله تلوزيوني شناخته شده‌اند، عرضه شده است.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: