فيلتر‌ها

توليدكننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

خارجي

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
 • 55,000 تومان
 • با تخفیف: 55,000 تومان
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
 • 78,000 تومان
 • با تخفیف: 78,000 تومان
 • 82,000 تومان
 • با تخفیف: 82,000 تومان
 • 50,000 تومان
 • با تخفیف: 50,000 تومان

در نيم‌كره من شب شده بود (گزيده شعر‌هاي مارين سورسكو) مجموعه شعر

 • 50,000 تومان

نور را روي زمين ديدم و اين شد كه من هم به دنيا آمدم... كه ببينم چه مي‌كنيد. همه چيز روبه‌راه است؟ سر حال هستيد؟ كسالتي نداريد؟ متشكرم، نيازي نيست جواب بدهيد براي جواب‌هاي‌تان فرصتي ندارم فقط مي‌پرسم.

آمدنت را حس مي‌كنم (گزيده شعرهاي الكساندر بلوك) مجموعه شعر

 • 110,000 تومان

يك روياي قديمي قديمي. تنداتند مي‌روند چراغ‌هاي خيابان در تونل شب... به كدامين نقطه؟ فقط آبي سياه هست در آن سو و سپس نسيان.

كاش از خالي مي‌نوشتم (گزيده شعرهاي لوييز گليك) از 1962 تا 2012

 • 160,000 تومان

چرا كه در دنياي ما چيزي هميشه پنهان است سفيد و كوچك كوچك و آن‌كه ناب مي‌نامند. ما اي استاد عزيز رنج چون تو اندوهگين نمي‌شويم...

آكورد آزادي (مجموعه شعر)

 • 55,000 تومان

هرگز دير نخواهد بود پرنده هم روزي خواهد پريد... به تنگي يك يوغ مشت‌هايم مملو از اميد است از آن‌رو كه روزي همه چيز تغيير خواهد كرد.

به سوي شعرهاي باشكوه (گزينه‌اي از ترجمه اشعار شاعران بزرگ جهان) مجموعه شعر

 • 195,000 تومان

آيا شاعري حرفه است يا ايدئولوژي؟ در هرحال اركان آن كدام‌هاست؟ با عقل، عاطفه، حقيقت، رويا… چه رابطه‌اي دارد؟ هركس با طرز متفاوتي شعر مي‌سازد. من خود اغلب در روياي شبانه يا در روياهاي كوتاه روزانه با چشم باز، كلمه‌اي، تصويري، فريمي از يك فيلم و گاه صوتي مي‌بينيم يا مي‌شنوم. بعدها ذره‌بين برمي‌دارم و از درون همان جزء ماجرايي را پيدا مي‌كنم، درواقع آن جزء كليدي است براي گشايش ماجرايي كه وجود داشته و من فراموش كرده بودم. پس براي من هر شعر با رويا آغاز مي‌شود و با رهايي به پايان مي‌رسد؛ و اين رهايي خود مي‌تواند بيداري باشد يا روياي ديگري.

نام‌ها و پيكرها (مجموعه شعر)

 • 75,000 تومان

صداهاي من‌اند به سرودخواني تا كه از سرشان بيفتد خواندن، آن خاكسترين دهان‌بندخوردگان در سحرگاهان، آن جامه‌هاشان به بر چون پرندگان نزار زير باران. در انتظار، زمزمه شكستن ياس‌ها. و سپيده كه سرزند خورشيد شقه‌شقه در خورشيدهاي كوچك سياه. و هميشه شباهنگام، قبيله‌اي از كلمات مثله سر در پي سراي است در گلوي من، تا كه از سرشان بيفتد خواندن، آن جرارگان، آن مالكان سكوت.

من رويا و اميد بردگانم (مجموعه شعر)

 • 78,000 تومان

وقتي كه عشق برده‌اي لرزان است آويخته بر درگاه بخت كه به دنيايي از پرسش راه مي‌برد آن‌جا كه رقص مردگان برپاست با استخوان‌هايي كه تق‌تق‌شان سكوت را مي‌شكند با كاسه خالي چشم‌ها و پيچ و تاب‌ها و لب‌هاي كلفت وارفته كه هزار خال خاك‌شده را انكار مي‌كنند من كشانده مي‌شوم نه به سوي ساحلي به آرامي به آن‌جا كه عشق ضجه زجر است و هيچ پرده‌اي بر در نياويخته است.

گاوان و آدميان (مجموعه شعر)

 • 82,000 تومان

چزاره پاوزه نويسنده تنهايي‌هاست، نويسنده آنان كه هماره در ميان جمع حضور مي‌يابند و در جمع حل نمي‌شوند. نوع تنهايي شخصيت‌هايش چنان عمقي دارد كه در ارتباط‌ها جز در سطح نمي‌مانند. در اشعار او انسان در معناي عميقش حضور دارد و هيچ‌گاه پرداختن به سياست و اجتماع، او را از پرداختن به عمق ادراكات انساني بازنمي‌دارد. من سرزمينم را هنگامي يافتم كه همراهانم را يافتم، سرزمين بيچاره‌اي كه هيچ نكردن و به آينده انديشيدن در آن فضيلت است. كار به تنهايي براي من و خودم انجام نمي‌شود؛ ما نمي‌توانيم خود را از ريشه به در آريم، حال آن كه روياهامان هميشه بيهودگي و بيكاري صادقانه بوده‌اند. متولد شديم تا در حوالي همين تپه‌ها پرسه بزنيم، بدون زنان، با دستاني بر پشت.

ناقوس جدايي (مجموعه كامل اشعار پينك فلويد) مجموعه شعر

 • 146,000 تومان

نفس بكش، نفس بكش در هوا نگران نباش، اعتنا نكن برو اما تركم نكن نگاه كن به دور و بر، و زمين خودت را انتخاب كن. عمرت دراز و پروازت بلند لبخندي كه مي‌زني و اشكي كه ميريزي و هرچه لمس مي‌كني و مي‌بيني همه زندگي آينده‌ات است.

1 حرف نامكرر (گزيده‌اي از شعر عاشقانه جهان) مجموعه شعر

 • 98,500 تومان

گزينه‌ حاضر گليچيني است از شعر امروز جهان با محوريت «عشق» و مراد از شعر امروز هم معاصر بودن آن است با مضامين نو و امروزي و مراد از عشق هم نوع زميني آن است بين دو انسان. آنچه در اين گزينش مهم است همان نگاه امروزي به عشق است كه در نهايت همگي يك حرف هستند و نامكرر. «برگرفته از مقدمه‌» «من سلام خوبي گفتم اما او حتي خداحافظي بهتر بر زبان آورد» ريچارد براتيگان

تو را به اندازه تنهايي خويش ساخته‌ام (مجموعه شعر)

 • 24,500 تومان

ما دو تا دست در دست يكديگر همه جا خود را در خانه‌مان مي‌پنداريم زير درخت مهربان، زير آسمان تيره زير سقف خانه‌ها و كنار شومينه در خيابان خالي، در روشناي آفتاب در چشمان سرگردان جمعيت كنار عاقل و ابله ميان پيرسالان كودكان هم. عشق را نكته‌اي مبهم نيست ما گواه يكديگريم عشاق خود را در خانه ما مي‌پندارند.

پرونده‌ پزشكي 1 سونت مجنون (مجموعه شعر)

 • 50,000 تومان

اين جهان ميراث موش‌هاس و موش‌ها وارث‌هاي زمينن موش‌ها با اون يراق‌هاي زنگاري‌شون بالاپوش‌هاي مخملي و كلاه‌هاي ابريشمي درازشون و غرزدن‌هاي بي‌انتهاشون...

1  2  3  4  صفحه‌ی 1