بدن (فنون بازيگري 1)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امتياز نحوه ديد در اين كتاب، تجربه عملي نگارنده در اين زمينه به همراه گروه تئاتر نيوشا با كارگرداني نمايش‌هايي همچون خانه عروسك، اتوبوسي به نام هوس، باغ‌وحش شيشه‌اي، پدر، آقاي توپاز، 3 خواهر، روسمرسهولم، تقاطع 2002، چند كاپريس براي ويولون، مركب‌خواني اركستر مردگان،‌سيدروماك،‌ كهكشان بدن، مقتل، ضامن و همچنين تدريس بازيگري در دانشگاه‌هاي مختلف كشور است.

قیمت محصول:

84,000 تومان


نظرات شما: