تئاتر و كارگرداني (1880-1980)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه، هنر به معناي كامل كلمه است. كارگرداني تئاتر ديگر به فراهم آوردن وسايل بازنمايي يك متن نمايشي محدود نمي‌شود، بلكه نمايش را تدوام مي‌بخشد و تغيير مي‌دهد و آن را آشكار مي‌سازد. كارگرداني تئاتر هنر آفرينش و بازآفرينش است و محل شناخت. قدرت‌گيري كارگردانان تئاتر، از يك قرن پيش، در ارائه شيوه‌هاي پيچيده و در ابداع قالب‌هاي نو ريشه دارد و از سوي ديگر، بر نظريه‌هاي مختلف پايه‌گذاري شده است. در نتيجه كارگرداني تئاتر، به گونه‌اي كه امروز مي‌شناسيم، بروزهاي گوناگوني دارد و شايد درك بعد و معناي نوآوري‌هاي آن ايجاب مي‌كند كه دريابيم بر چه چيزي مبتني است. هدف اين كتاب، كه نه كتابي فني است و نه رساله زيباشناختي و نه حتي بررسي تاريخي، همين است و در نهايت مي‌كوشد تا تحول هاي عمده‌اي را مطرح كند كه خصوصيات امروزي كارگردان تئاتر را به دست مي‌دهد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: