تفسيري بر تراژدي‌هاي يونان باستان (تناول خدايان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خوشبختانه چند سالي است باب ترجمه كتاب‌هاي پايه در باب اصول نظري، انواع رويكردها و تاريخ نقد گشوده شده و تعداد معدودي كتاب در اين زمينه به چاپ رسيده است. اما خواننده فارسي زبان تاكنون با هيچ نمونه جامعي كه اين اصول و روش‌ها را در نقد عملي به كار زند، برخورد نداشته است. اكنون خواننده علاقه‌مند مي‌تواند در عين رجوع به كتاب‌هاي مذكور، با مطالعه كتاب حاضر، نحوه كاربرد آنها را در نقد عملي بيازمايد.

قیمت محصول:

32,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: