در جستجوي نان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر قسمتي از شرح حال خود نويسنده است. از وقتي كه پادوي مغازه كفاشي مي‌شود، تا زماني كه سرانجام تصميم مي‌گيردآخرين بار شانس خود را بيازمايد و براي تحصيل در 1 مدرسه معمولي به كازان مي‌رود. البته در مدرسه هم براي او راه نيست. در مدرسه او را به سبب فقر مادي نمي‌پذيرند. در سراسر اين كتاب كودكي را مي‌بينيد كه تنها، در جهاني از پستي و دغل‌كاري افتاده است.

قیمت محصول:

53,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: