شايد نجات يابيم (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ساموئل گوسيان، نويسندة اهل ارمنستان و دارندة تعدادي مجموعة شعر، تعداد زيادي مقاله با موضوعات اجتماعي و قطعات ادبي و نيز تعدادي فيلمنامه براي فيلم‌هاي انيميشن است. «شايد نجات يابيم» اولين اثر اوست كه به فارسي ترجمه شده است. اين داستان در دنياي حيوانات نوشته شده است و قهرمانان استعاري آن چند پرندة در قفس هستند.

قیمت محصول:

7,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: