قصايد سعدي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كليات شيخ سعدي گنجينه‌اي است كه نمي‌توان قدر و قيمت براي آن معين كرد. اگر از دست و زبان كسي برآيد كه از عهده ستايش او به درآيد دست و زبان من نيست و مرا آن جسارت نباشد كه قدم به اين ميدان گذارم. از نثرش بگويم يا از نظمش؟ از حكمت و عرفانش بسرايم يا از اخلاق و سياستش؟ مراتب عقلي او بسنجم يا حالات عشقي؟ غزلياتش را ياد كنم يا قصايدش را؟ به گلستانش دعوت كنم يا به بوستان؟

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: