متن‌هايي برگزيده از مدرنيسم تا پست مدرنيسم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب از مدرنيسم تا پست مدرنيسم مجموعه‌اي كامل و جامع از متون كلاسيك و معاصر مربوط به مدرنيسم و پست مدرنيسم است. اين مجموعه با تكيه بر اين فرض كه دانش‌پژوهان و دانشجويان نمي‌توانند بدون شناختي قبلي از بسط و تكامل مدرنيته به ارزيابي پست مدرنيسم بپردازند مباحثه كنوني را در متن نقادي مدرنيته از قرن هفدهم به اين سو قرار داده است. اين كتاب كه به ترتيب زماني و موضوعي تنظيم شده است متني است ايده‌آل براي دانشجويان و عموم خوانندگان، زيرا با گستردگي و عمق پوشش اين اثر آن را به منبعي غيرقابل چشم‌پوشي براي پژوهش در رشته‌هاي مختلف فلسفي، ادبي، فرهنگي، نظريه اجتماعي و ديني تبديل مي‌كند.

قیمت محصول:

140,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: