مجموعه اشعار علي صالحي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب دفتر يكم از مجموعه اشعار «سيدعلي صالحي» شاعر نوپرداز كشورمان است. مجموعة حاضر شامل اشعاري از كتاب 1: از آواز‌هاي كوليان، كتاب 2: منظومه‌ها، كتاب 3: ليالي... لا، كتاب 4: پيشگو و پيادة شطرنج، كتاب 5: مثلثات و اشراق‌ها، كتاب 6: عاشق شدن در دي‌ماه مردن به وقت شهريور، كتاب 7: دير آمدي ري‌را، كتاب 8 و 9: نامه‌ها و نشاني‌ها، كتاب :10 سفر به خير، كتاب 11: ساده بودم تو نبودي باران بود، كتاب 12: آخرين عاشقانه‌هاي ري‌را، كتاب 13: رؤياهاي قاصدك غمگيني كه از جنوب آمده بود، كتاب 14: آسماني‌ها، كتاب 15: دعاي زني در راه، كتاب 16: دريغا ملاعمر، كتاب 17: چيدن محبوبه‌هاي شب، است.

قیمت محصول:

220,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: