نمي‌دونم فردا چي مي‌شه (نمايش‌نامه)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين نمايش نامه‌ "تنسي ويليامز" نيز عشق و روابط انسان‌ها در پيچ و خم گره‌هاي فروخورده، ناتواني‌هاي جسماني همچون آينه‌ي زخم‌هاي روح و ترديدها و تعليق‌هاي دايمي در گذر زمان به تصوير كشيده شده است. شخصيت‌هاي اين نمايش‌نامه زني مردد و مردي با زبان الكن‌اند، و آينده‌ي عشق را هيچ يك نمي‌دانند.

قیمت محصول:

10,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: