هنري زلزله و ناهار روز عيد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

پس اين ناهار كي آماده مي‌شود؟ هنري زلزله عاشق اين است كه تنها برود مهماني، چه كيفي داشت! جنگ بالش‌ها! بپربپر! يادش به خير! آن روز كه خانه‌ گراهام شكمو آن همه بستني را تا ته خورد و يادش رفت در فريزر را ببندد! اما تنها اشكالش اين است كه ديگر هيچ‌كس هنري را به خانه‌اش دعوت نمي‌كند، هيچ‌كس به جز نيك تازه وارد ...

قیمت محصول:

7,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: