گزينه اشعار فروغ فرخ‌زاد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اي ستاره‌ها كه بر فراز آسمان با نگاه خود اشاره‌گر نشسته‌ايد اي ستاره‌ها كه از وراي ابرها بر جهان ما نظارگر نشسته‌ايد آري اين منم كه در دل سكوت شب نامه‌هاي عاشقانه پاره مي كنم اي ستاره‌ها اگر به من مدد كنيد دامن از غمش پر از ستاره مي‌كنم

قیمت محصول:

49,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: